Praktický průvodce mikrosvětem I

„Praktický průvodce mikrosvětem I“ je rozsáhlá databáze 120 řešených tematických úloh pro mikroskopická praktika z oborů:

 • biologie rostlin                                                
 • biologie hub
 • biologie bakterií a sinic

Tento průvodce, doplněný spoustou nejen názorných, ale i krásných fotografií, vznikl v rámci projektu "Občanské sdružení ve škole i mimo ni" - neziskové organizace se zaměřením na vzdělávání.

 

Společnost Arsenal – tradiční dodavatel mikroskopické techniky - uvítala možnost projekt „Praktický průvodce mikrosvětem I“ podpořit a tím aktivně přispět ke zkvalitnění a zpestření výuky na českých školách. Bylo nám velkou ctí, že jsme byli týmem pedagogů osloveni a přizváni ke spolupráci a mohli poskytnout mikroskopickou a zobrazovací techniku, která byla použita při přípravě úloh a pořizování fotodokumentace.

 

Kdo úlohy v „Praktickém průvodci mikrosvětem I“ sestavoval a vypracoval?

Úlohy sestavoval a vypracoval tým zkušených učitelů biologie s praxí, který se zaměřil zejména na to, jak co nejlépe zpracovat nejrůznější náměty na mikroskopická pozorování tak, abyste je mohli využít jak v hodinách biologie, tak i v rámci biologických olympiád nebo zájmových kroužků se zaměřením na biologii.

 

Cílem tvůrců bylo, aby se úlohy daly tematicky zařadit do osnov běžného školního roku a abyste je zvládli během vyučovací hodiny biologických praktik bez problémů vyřešit.

 

Na základě bohatých praktických zkušeností autoři projektu úlohy sestavili a popsali systematicky, srozumitelně a detailně a doplnili je názornými fotografiemi a kresbami, které Vám práci s úlohami zpříjemní a usnadní. Dostává se Vám tak do ruky velmi podrobný, kvalitní a odborný materiál.

 

Co mi řešené úlohy přinesou?

Možná jste se nejednou zamýšleli nad tím, jak Vaše hodiny biologie učinit pro žáky poutavé, zábavné a zároveň poučné. S využitím stále stejných učebnic či několik let starých úloh to není zcela snadné. Většina z Vás se navíc pravděpodobně potýká i s nedostatkem volného času na přípravu stále nových a neokoukaných způsobů, jak žákům látku přiblížit.

 

Všechny řešené úlohy jsou zpracované systematicky a kompletně od zadání až po jejich řešení, poutavě a názorně. Nechybí ani odkazy na použité chemikálie a biologické materiály a také krásné fotografie spolu s ručními kresbami výsledků pozorování. Můžete tak děti zapojit nejen po stránce biologické, ale vnést do hodin biologie i určitý umělecký nádech. Věříme, že děti nebo studenti rádi doma dokreslí práci započatou při vyučování a budou se těšit na další zajímavé hodiny, které jim s pomocí úloh z „Praktického průvodce mikrosvětem I“ připravíte.

 

Řešené úlohy Vám tak přinesou:

 • výrazné rozšíření počtu úloh pro pozorování mikroskopem (oproti běžně užívaným)

 • snadnou a rychlou přípravu na hodinu mikroskopických praktik - stačí si jen vybrat konkrétní úlohu nebo více úloh, kde najdete veškeré informace o tom, jak se na praktika bez problémů a bleskově připravit

 • širokou inspiraci a možnost vést hodinu mikroskopických praktik názorným, poutavým a atraktivním způsobem

 

Pokud chcete mít ZDARMA k dispozici CD se 120 úlohami stále po ruce, napište si o něj zde!

 

Pro koho jsou úlohy určené?

Úlohy jsou určené pro všechny nadšené učitele a žáky základních a středních škol, kteří si chtějí zpestřit hodiny biologie. Zajisté se budou líbit i vedoucím zájmových kroužků zaměřených na oblast biologie.

 

Co je obsahem každé úlohy?

Každá úloha obsahuje všechny informace potřebné k tomu, abyste se mohli na hodinu mikroskopických praktik snadno a pohodlně připravit, a abyste ji během hodiny dokázali zpracovat. Úlohy jsou členěné do těchto částí:

 • parametry úlohy
 • teoretický úvod
 • materiál
 • pomůcky
 • úkoly
 • výsledky pozorování
 • metodické poznámky a doporučení (naleznete na webových stránkách)
 • obrazová dokumentace

 

Kolik mě bude „Praktický průvodce mikrosvětem I“ stát?

Hodnotu "Praktického průvodce mikrosvětem I" lze vyčíslit nejen houževnatostí a mravenčí prací, ale i desítkami hodin času, které autorský tým strávil přípravou řešených úloh. Vy jej však nyní máte možnost získat ZCELA ZDARMA a zajistíte si tak nejen přísun inspirace pro mikroskopická praktika na dlouhou dobu dopředu, ale používáním úloh také vlastně poděkujete autorům projektu za jejich nápady a čas, který nad přípravou úloh pro Vás strávili.

 

Pokud chcete mít ZDARMA k dispozici CD se 120 úlohami stále po ruce, napište si o něj zde!